Ben jij je bewust van jouw ijsberg?

Als 90 – 95 % van je gedrag aangestuurd wordt door jouw onderbewuste, hoe interessant is het dan om daar eens een kijkje te nemen?!
Je hebt wellicht al van alles gedaan aan de oppervlakte: op gedragsniveau, op symptoombestrijdingsniveau
(een pilletje tegen hoofdpijn, eetbuien tegen verdriet, vluchten in ons werk, het uitstellen om dat ene gesprek aan te gaan, weglopen voor problemen, vele tips en ‘weet je wat jij eens zou moeten doen’ ter harte genomen).
Dit zijn allemaal gedragingen die aan de oppervlakte plaatsvinden maar die op de lange termijn het probleem niet op gaan lossen!

Inzicht in je onbewuste processen kunnen je zoveel brengen! Het maakt dat je patronen kunt doorbreken,
je kunt helen en je daadwerkelijk het leven mag gaan leiden waar jij gelukkig van wordt!

neem gerust contact op voor een intakegesprek

Wist je dat?

Aanpassing bepaalt ons geluk 

Mensen zijn gevoelig voor verandering. Onze keuzes en onze tevredenheid worden bepaald door de vergelijkingen die we maken. Verandering van inkomen of andere ervaringen hebben bijvoorbeeld een tijdelijke invloed op ons geluk. Maar we wennen daaraan, zodat de invloed afneemt. Dit geldt ook voor negatieve gebeurtenissen en veranderingen. Omarm verandering dus vooral en bleef niet te lang in hetzelfde scenario of ritme steken.

Wist je dat?

Succes draagt niet bij aan geluk, maar andersom 

Veel mensen jagen succes na omdat ze denken dat ze daar gelukkig van worden. Maar onderzoek wijst juist op het tegenovergesteld: geluk draagt bij aan succes, niet andersom. Waneer we positief zijn, is ons brein gemotiveerder, geconcentreerder, creatiever, energieker, weerbaarder en productiever!

Zorg dus vooral dat je jezelf gelukkig voelt, dan komt het succes je vanzelf aanwaaien!