ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. ACT is een vrij nieuwe stroming binnen de psychologie die op een aantal vlakken verschilt van andere stromingen.

Het belangrijkste verschil is dat we niet doen aan “positief denken”. ACT kijkt heel anders naar gedachten dan je gewend bent.

Je hebt het vast wel eens meegemaakt:
je hebt een gedachte, je spreekt hem uit en iemand zegt: “Dat moet je niet denken!”
Maar je dénkt t wel, het zijn wél je gedachten die je niet kunt uitschakelen!

Gedachten kun je niet bestrijden, ze zijn er nu eenmaal!
Met ACT leer je om met die gedachten om te gaan, terwijl ze mogen blijven bestaan. Je leert als het ware samen leven met je gedachten maar je laat er niet (meer) je keuzes van afhangen.

Bijvoorbeeld:

Ik ben bang om over een brug te lopen want daar kan ik vanaf vallen. Doordat de angst overheerst ontwijk je alle bruggen.
Bij ACT leer je dat het mogelijk is om toch die brug over te steken in de nabijheid van die angst.

Er wordt dus niet gezegd dat je niet bang mag zijn maar dat je ook prima kan ondernemen met angst!

De angst mag er zijn maar hij speelt niet meer de baas.