Kinder- en gezinstherapie

Kinder- en gezinstherapie is voor kinderen en/of gezinnen waarbij gekeken wordt naar de achterliggende oorzaken van problemen, 
die hun weerslag hebben op het kind en/of gezin.

Centraal staan:

– Veiligheid
– Vertrouwen
– Inzicht in het kind! De boodschappen achter het gedrag.
– Het kind driedimensionaal zien.
– Inzicht in hechtingsprocessen van zowel het kind als de ouder.
– Diagnoses aan de kant zetten en opnieuw zuiver naar het kind leren kijken.
– Het kind is niet zijn gedrag!

LifeTwist werkt met begrijpelijke taal en zet verschillende tools in zoals: therapeutisch werken met poppetjes, , tekenen met kinderen, circle of life en verschillende tools uit de kinderyoga.

Het voorzien in een plattegrond in plaats van methodieken en instructies, maken dat we samen van een afstand naar het geheel kunnen kijken en niet naar alleen het probleem dat speelt.

LifeTwist werkt met zowel de ouders als het kind, ze zijn tenslotte met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat er rust en een goede dynamiek komen binnen het gezin. Tevens is het belangrijk dat je als ouders weet wat je kunt doen om je kind te ondersteunen.

Het gaat om het hele plaatje, niet om de losse onderdelen. Zie gedicht “Zes wijze mannen uit India” onder BLOG .