Kinder- en gezinstherapie

Herken je dit:

We hebben het hier over gedrag, dus dat wat aan de oppervlakte te zien is bij het kind.
Het uitgangspunt van LifeTwist is  ‘Het kind is niet zijn gedrag’.   Achter elk gedrag schuilt een behoefte.
Een kind wil het van nature graag goed doen. Ze doen het zo goed als ze kunnen. Soms kunnen ze niet anders.
Het gedrag van een kind zegt dus niets over wie hij daadwerkelijk is.
Zo kan een kind met zijn gedrag onverwerkte emoties en gevoelens van zichzelf of zijn ouders spiegelen.
Een kind wil gezien en serieus genomen worden.

Vooral (hoog)sensitieve (nieuwetijds)kinderen voelen alles feilloos aan. Ze kunnen daardoor ook snel overprikkeld raken door een drukke omgeving, met anderen mensen of als er dingen om hen heen gebeuren. Doordat ze meer ‘openstaan’ kunnen deze prikkels heel erg binnenkomen waardoor ze ook anders gaan reageren. Anders dan wie ze in wezen zijn.
Als een kind vaak overprikkeld is koppelt de omgeving het gedrag vaak aan het karakter van het kind. Dit kan voor een kind heel verwarrend zijn omdat er geen passende reactie komt op wie het kind daadwerkelijk is en hoe hij zich werkelijk van binnen voelt.
Hierdoor kan een kind ook onnodig een etiket opgeplakt krijgen. Een etiket wat een diepe belemmerende overtuiging in het kind kan teweegbrengen!

Laten we op zoek gaan naar wie je kind daadwerkelijk is en wat hij je probeert te vertellen vanuit zijn diepste verlangen zodat je je kind beter leert begrijpen en met meer medeleven en geduld kunt inspelen op het gedrag waarmee hij naar buiten treedt.
want uiteindelijk is dit de wens van je kind:


en van ons allemaal, toch?plan hier een intakegesprek: